Arbeidsconflicten

Dit zijn alle mogelijke conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. In elke organisatie komen wel eens conflicten voor: tussen een leidinggevende en een medewerker, tussen twee collega’s, tussen directieleden, compagnons of afdelingen. Conflicten veroorzaken stress en dit heeft zijn weerslag op de werksfeer en de productiviteit. 

Oorzaken
Arbeidsconflicten kunnen veel mogelijke oorzaken hebben:
– tijdgebrek
– botsende ego’s
– onduidelijke organisatiestructuur met dito taakverdeling en verantwoordelijkheden
– arbeidsvoorwaarden
– arbeidsomstandigheden
– gebrek aan waardering
– miscommunicatie

Voordelen mediation
Een mediator bemiddelt tussen partijen. Soms gaat het om misverstanden, die relatief eenvoudig kunnen worden opgelost. Soms is er meer aan de hand. In alle gevallen wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation is een goed middel om de oorzaken van het conflict op tafel te krijgen. Door het aanpakken van de oorzaak kan er een oplossing gevonden worden. In een juridische procedure komen de oorzaken vaak niet boven water. Er komt dan wel een uitspraak van de rechter, maar deze is vaak teleurstellend, in elk geval voor een van de partijen, maar vaak ook voor allebei. Wanneer partijen in een mediation met elkaar in gesprek gaan en elkaar beter gaan begrijpen, komt er ruimte voor gezamenlijk gedragen oplossingen. Bij mediation is er kans op herstel van de relatie, bij een juridische procedure meestal niet.

Mediation bij ziekte
Het komt nog al eens voor dat een werknemer ziek thuis zit, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Conflicten op het werk zijn een belangrijke oorzaak voor verzuim, burn-out en arbeidsongeschiktheid. Hoe eerder er een gesprek met de zieke werknemer komt, hoe beter het is. De kans op herstel en werkhervatting is het grootst als zaken niet op zijn beloop worden gelaten.

Exit-mediation
Soms komen partijen overeen dat een van hen het bedrijf gaat verlaten. Natuurlijk is dit ingrijpend, maar minder ingrijpend dan een juridische procedure met dezelfde uitkomst. In mediation hoeft er geen ‘case’ te worden opgebouwd en kan er aandacht worden besteed aan de emotionele kant van de zaak. Via mediation zijn creatieve oplossingen mogelijk, terwijl een juridische procedure niet verder gaat dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst en eventueel een vergoeding. Een mediation begint soms met als doel het herstel van de arbeidsrelatie, maar gaandeweg de mediation kan blijken dat hier onvoldoende bereidheid, inzet of mogelijkheden voor zijn. Op dat moment komt een exit-traject in beeld. In een exit-mediation kunnen partijen afspraken maken over de communicatie naar buiten toe, zodat hun goede naam niet wordt geschaad.

Kosten
Voor arbeidszaken geldt een uurtarief van € 190,- exclusief BTW.

Vraag vrijblijvend informatie aan

Arbeidsconflicten

Dit zijn alle mogelijke conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. In elke organisatie komen wel eens conflicten voor: tussen een leidinggevende en een medewerker, tussen twee collega’s, tussen directieleden, compagnons of afdelingen. Conflicten veroorzaken stress en dit heeft zijn weerslag op de werksfeer en de productiviteit. 

Oorzaken
Arbeidsconflicten kunnen veel mogelijke oorzaken hebben:
– tijdgebrek
– botsende ego’s
– onduidelijke organisatiestructuur met dito taakverdeling en verantwoordelijkheden
– arbeidsvoorwaarden
– arbeidsomstandigheden
– gebrek aan waardering
– miscommunicatie

Voordelen mediation
Een mediator bemiddelt tussen partijen. Soms gaat het om misverstanden, die relatief eenvoudig kunnen worden opgelost. Soms is er meer aan de hand. In alle gevallen wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation is een goed middel om de oorzaken van het conflict op tafel te krijgen. Door het aanpakken van de oorzaak kan er een oplossing gevonden worden. In een juridische procedure komen de oorzaken vaak niet boven water. Er komt dan wel een uitspraak van de rechter, maar deze is vaak teleurstellend, in elk geval voor een van de partijen, maar vaak ook voor allebei. Wanneer partijen in een mediation met elkaar in gesprek gaan en elkaar beter gaan begrijpen, komt er ruimte voor gezamenlijk gedragen oplossingen. Bij mediation is er kans op herstel van de relatie, bij een juridische procedure meestal niet.

Mediation bij ziekte
Het komt nog al eens voor dat een werknemer ziek thuis zit, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Conflicten op het werk zijn een belangrijke oorzaak voor verzuim, burn-out en arbeidsongeschiktheid. Hoe eerder er een gesprek met de zieke werknemer komt, hoe beter het is. De kans op herstel en werkhervatting is het grootst als zaken niet op zijn beloop worden gelaten.

Exit-mediation
Soms komen partijen overeen dat een van hen het bedrijf gaat verlaten. Natuurlijk is dit ingrijpend, maar minder ingrijpend dan een juridische procedure met dezelfde uitkomst. In mediation hoeft er geen ‘case’ te worden opgebouwd en kan er aandacht worden besteed aan de emotionele kant van de zaak. Via mediation zijn creatieve oplossingen mogelijk, terwijl een juridische procedure niet verder gaat dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst en eventueel een vergoeding. Een mediation begint soms met als doel het herstel van de arbeidsrelatie, maar gaandeweg de mediation kan blijken dat hier onvoldoende bereidheid, inzet of mogelijkheden voor zijn. Op dat moment komt een exit-traject in beeld. In een exit-mediation kunnen partijen afspraken maken over de communicatie naar buiten toe, zodat hun goede naam niet wordt geschaad.

Kosten
Voor arbeidszaken geldt een uurtarief van € 190,- exclusief BTW.

Vraag vrijblijvend informatie aan