Mediation bij scheiding

Een scheiding brengt veel vragen met zich mee. Dat is begrijpelijk, want de meeste mensen hebben er geen ervaring mee. Advies van familie en vrienden, hoe goedbedoeld ook, helpt jullie niet altijd verder, omdat elke situatie uniek is. Bovendien komt er meer bij een scheiding kijken dan mensen denken. Als mediator begeleid ik jullie stap voor stap bij dit proces, vanaf de eerste kennismaking tot en met de officiële scheidingsdatum.
Stappenplan scheidingsproces
1. Kennismaking, intake, ondertekenen mediationovereenkomst
2. Inventarisatie (wat moet er allemaal geregeld worden, stukken verzamelen)
3. Opstellen scheidingsconvenant
4. Opstellen ouderschapsplan
5. Afronding mediation, ondertekening documenten
6. Indienen verzoekschrift bij de rechtbank
7. Inschrijving beschikking bij de burgerlijke stand
Wat kun je van mij als mediator verwachten?
Een scheiding heeft veel gevolgen: voor de kinderen, voor jullie zelf, praktisch, juridisch, financieel/fiscaal en het is emotioneel zwaar. Als mediator help ik jullie hierbij en bied ik jullie houvast. Ik zorg ervoor dat jullie op een constructieve manier met elkaar gaan praten en zelf met oplossingen komen en/of afspraken gaan maken. Dat doe ik door vragen te stellen, te luisteren, samen te vatten, structuur aan te brengen en de voortgang te bewaken. Daarnaast zorg ik er voor dat:
– jullie kunnen zeggen wat jullie belangrijk vinden
– jullie voldoende informatie krijgen om goede keuzes en afspraken te maken
– er afspraken komen die voor iedereen acceptabel zijn
– de kinderen centraal staan
– alles juridisch goed op papier komt
– jullie inzicht hebben in de financiële situatie na scheiding
Duur van het traject
Een scheidingstraject duurt meestal 2 tot 4 maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit, maar ook van de tijd die jullie er zelf voor willen nemen. Als mediator volg ik jullie tempo, maar ik bewaak ook de voortgang en de zorgvuldigheid.

Kan het sneller, eenvoudiger?
Als jullie het over alles eens zijn en nog goed met elkaar door 1 deur kunnen, is mediation eigenlijk een te zware term. Maar ook dan kan ik jullie helpen. Mijn werkzaamheden bestaan dan vooral uit het opstellen van het convenant en ouderschapsplan en het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank.

Mediation bij scheiding

Een scheiding brengt veel vragen met zich mee. Dat is begrijpelijk, want de meeste mensen hebben er geen ervaring mee. Advies van familie en vrienden, hoe goedbedoeld ook, helpt jullie niet altijd verder, omdat elke situatie uniek is. Bovendien komt er meer bij een scheiding kijken dan mensen denken. Als mediator begeleid ik jullie stap voor stap bij dit proces, vanaf de eerste kennismaking tot en met de officiële scheidingsdatum.
Stappenplan scheidingsproces
1. Kennismaking, intake, ondertekenen mediationovereenkomst
2. Inventarisatie (wat moet er allemaal geregeld worden, stukken verzamelen)
3. Opstellen scheidingsconvenant
4. Opstellen ouderschapsplan
5. Afronding mediation, ondertekening documenten
6. Indienen verzoekschrift bij de rechtbank
7. Inschrijving beschikking bij de burgerlijke stand
Wat kun je van mij als mediator verwachten?
Een scheiding heeft veel gevolgen: voor de kinderen, voor jullie zelf, praktisch, juridisch, financieel/fiscaal en het is emotioneel zwaar. Als mediator help ik jullie hierbij en bied ik jullie houvast. Ik zorg ervoor dat jullie op een constructieve manier met elkaar gaan praten en zelf met oplossingen komen en/of afspraken gaan maken. Dat doe ik door vragen te stellen, te luisteren, samen te vatten, structuur aan te brengen en de voortgang te bewaken. Daarnaast zorg ik er voor dat:
– jullie kunnen zeggen wat jullie belangrijk vinden
– jullie voldoende informatie krijgen om goede keuzes en afspraken te maken
– er afspraken komen die voor iedereen acceptabel zijn
– de kinderen centraal staan
– alles juridisch goed op papier komt
– jullie inzicht hebben in de financiële situatie na scheiding

Duur van het traject
Een scheidingstraject duurt meestal 2 tot 4 maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit, maar ook van de tijd die jullie er zelf voor willen nemen. Als mediator volg ik jullie tempo, maar ik bewaak ook de voortgang en de zorgvuldigheid.

 

Kan het sneller, eenvoudiger?
Als jullie het over alles eens zijn en nog goed met elkaar door 1 deur kunnen, is mediation eigenlijk een te zware term. Maar ook dan kan ik jullie helpen. Mijn werkzaamheden bestaan dan vooral uit het opstellen van het convenant en ouderschapsplan en het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank.