Vraag vrijblijvend informatie aan

Echtscheiding

Een echtscheiding brengt veel vragen met zich mee. Hoe regelen we het zo goed mogelijk voor de kinderen? Kan ik straks nog rondkomen? Moet het huis verkocht worden? Heb ik recht op alimentatie? Wat doen we met de hond? In een onzekere periode moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. En dat terwijl de communicatie soms moeizaam verloopt. Als mediator begeleid ik partners die gaan scheiden bij het maken van goede afspraken. Stap voor stap, vanaf de intake tot en met de officiële scheidingsdatum. 

Stappenplan echtscheidingsproces
1. Kennismaking, intake, ondertekenen mediationovereenkomst
2. Inventarisatie (wat moet er allemaal geregeld worden, stukken verzamelen)
3. Opstellen ouderschapsplan
4. Opstellen echtscheidingsconvenant
5. Afronding mediation, ondertekening documenten
6. Indienen echtscheidingsverzoek bij de rechtbank
7. Inschrijving echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand

Duur van het traject
Een scheidingstraject duurt meestal 2 tot 4 maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit, maar ook van de tijd die mensen er zelf voor willen nemen. Als mediator volg ik het tempo van mijn cliënten. Kan het snel, dan doe ik dat. Is er meer tijd nodig, dan doen we dat. Het is wel mijn taak om ervoor te zorgen dat alles zorgvuldig gebeurt. Ik zorg ervoor dat partijen per onderwerp voldoende informatie krijgen, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.

Kan het sneller, eenvoudiger?
Als partijen het over alles eens zijn en nog goed met elkaar door 1 deur kunnen, is mediation eigenlijk een te zware term. Maar ook dan kan ik partijen helpen. Mijn werkzaamheden bestaan dan voornamelijk uit het opstellen van de documenten en het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. 

Wat kun je van mij als mediator verwachten?
Als mediator ga ik met beide partijen in gesprek om te kijken wat er geregeld moet worden. Ik ben procesbegeleider, ik zorg ervoor dat partijen met elkaar gaan praten op een constructieve manier en dat ze zelf met oplossingen komen en/of afspraken gaan maken. Dat doe ik door vragen te stellen, te luisteren, samen te vatten, structuur aan te brengen en de voortgang te bewaken. Ik zie het niet als mijn taak om oplossingen voor te stellen of knopen door te hakken. Je zit immers niet bij de rechter. Maar ik zorg er wel voor dat:
– partijen kunnen zeggen wat ze belangrijk vinden
– ze voldoende informatie krijgen om een goede keuze te maken
– er afspraken worden gemaakt die voor beide partijen acceptabel zijn
– er afspraken worden gemaakt in het belang van de kinderen
– er balans is in de gesprekken
– partijen begrip krijgen voor de ander
– alles juridisch goed op papier komt
– partijen inzicht hebben in hun financiële situatie na de scheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding brengt veel vragen met zich mee. Hoe regelen we het zo goed mogelijk voor de kinderen? Kan ik straks nog rondkomen? Moet het huis verkocht worden? Heb ik recht op alimentatie? Wat doen we met de hond? In een onzekere periode moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. En dat terwijl de communicatie soms moeizaam verloopt. Als mediator begeleid ik partners die gaan scheiden bij het maken van goede afspraken. Stap voor stap, vanaf de intake tot en met de officiële scheidingsdatum. 

Stappenplan echtscheidingsproces
1. Kennismaking, intake, ondertekenen mediationovereenkomst
2. Inventarisatie (wat moet er allemaal geregeld worden, stukken verzamelen)
3. Opstellen ouderschapsplan
4. Opstellen echtscheidingsconvenant
5. Afronding mediation, ondertekening documenten
6. Indienen echtscheidingsverzoek bij de rechtbank
7. Inschrijving echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand

Duur van het traject
Een scheidingstraject duurt meestal 2 tot 4 maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit, maar ook van de tijd die mensen er zelf voor willen nemen. Als mediator volg ik het tempo van mijn cliënten. Kan het snel, dan doe ik dat. Is er meer tijd nodig, dan doen we dat. Het is wel mijn taak om ervoor te zorgen dat alles zorgvuldig gebeurt. Ik zorg ervoor dat partijen per onderwerp voldoende informatie krijgen, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.

Kan het sneller, eenvoudiger?
Als partijen het over alles eens zijn en nog goed met elkaar door 1 deur kunnen, is mediation eigenlijk een te zware term. Maar ook dan kan ik partijen helpen. Mijn werkzaamheden bestaan dan voornamelijk uit het opstellen van de documenten en het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. 

Wat kun je van mij als mediator verwachten?
Als mediator ga ik met beide partijen in gesprek om te kijken wat er geregeld moet worden. Ik ben procesbegeleider, ik zorg ervoor dat partijen met elkaar gaan praten op een constructieve manier en dat ze zelf met oplossingen komen en/of afspraken gaan maken. Dat doe ik door vragen te stellen, te luisteren, samen te vatten, structuur aan te brengen en de voortgang te bewaken. Ik zie het niet als mijn taak om oplossingen voor te stellen of knopen door te hakken. Je zit immers niet bij de rechter. Maar ik zorg er wel voor dat:
– partijen kunnen zeggen wat ze belangrijk vinden
– ze voldoende informatie krijgen om een goede keuze te maken
– er afspraken worden gemaakt die voor beide partijen acceptabel zijn
– er afspraken worden gemaakt in het belang van de kinderen
– er balans is in de gesprekken
– partijen begrip krijgen voor de ander
– alles juridisch goed op papier komt
– partijen inzicht hebben in hun financiële situatie na de scheiding

Vraag vrijblijvend informatie aan