Vraag vrijblijvend informatie aan

Alimentatie

Alimentatie is een bedrag dat de ene ex-partner aan de andere ex-partner betaalt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie. Het kan zijn dat er een bedrag wordt betaald voor de kosten van levensonderhoud voor de kinderen, of voor de ex-partner, of voor allebei. 

Kinderalimentatie

Dit is een bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen. Voor de hoogte van het bedrag wordt er meestal een alimentatieberekening gemaakt. Daarbij wordt er gekeken naar de draagkracht van de beide ouders. Als de ouders kiezen voor co-ouderschap wordt er niet gesproken over kinderalimentatie, maar over een verdeling van de kosten. Alle afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ouders zijn onderhoudsplichtig totdat een kind 21 jaar is. 

Partneralimentatie
Dit is alimentatie voor het levensonderhoud van de ex-partner. Het bedrag van de partneralimentatie kan in mediation in overleg worden bepaald. Maar let op: kinderalimentatie gaat altijd voor. Er wordt dus eerst gekeken naar de kosten van de kinderen. Als er bij de meestverdienende partner nog draagkracht over is, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie.

Alimentatie

Alimentatie is een bedrag dat de ene ex-partner aan de andere ex-partner betaalt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderalimentatie en partneralimentatie. Het kan zijn dat er een bedrag wordt betaald voor de kosten van levensonderhoud voor de kinderen, of voor de ex-partner, of voor allebei.

Kinderalimentatie

Dit is een bedrag dat de ene ouder aan de andere ouder betaalt voor het levensonderhoud van de kinderen. Voor de hoogte van het bedrag wordt er meestal een alimentatieberekening gemaakt. Daarbij wordt er gekeken naar de draagkracht van de beide ouders. Als de ouders kiezen voor co-ouderschap wordt er niet gesproken over kinderalimentatie, maar over een verdeling van de kosten. Alle afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ouders zijn onderhoudsplichtig totdat een kind 21 jaar is. 

Partneralimentatie
Dit is alimentatie voor het levensonderhoud van de ex-partner. Het bedrag van de partneralimentatie kan in mediation in overleg worden bepaald. Maar let op: kinderalimentatie gaat altijd voor. Er wordt dus eerst gekeken naar de kosten van de kinderen. Als er bij de meestverdienende partner nog draagkracht over is, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie.

Vraag vrijblijvend informatie aan