Alimentatie

Bij elke scheiding zijn kinderkosten en partneralimentatie onderwerp van gesprek. Alimentatie is een bedrag dat de ene ex-partner aan de andere ex-partner betaalt voor levensonderhoud. Dit kan alimentatie zijn voor de kinderen of voor de ex-partner zelf of voor allebei.

Maatwerk
Circles-Mediation levert maatwerk. Geen scheiding is hetzelfde. Wat voor de een prima werkt, kan voor de ander ongemakkelijk voelen. En dus gaan we samen kijken wat er in jullie geval nodig is, zodat je precies weet hoe je financiële situatie na scheiding is.

Alimentatieberekening
De berekening geeft inzicht in:
– het gezinsinkomen tijdens samenleving
– de behoefte van de kinderen en/of partners
– de draagkracht na scheiding
– de bruto/netto situatie na scheiding
– de toeslagen die je na de scheiding ontvangt
Een alimentatieberekening is altijd een richtlijn, geen vaste uitkomst. De cijfers geven een goed inzicht in hoe het zou kunnen worden, maar afwijken is mogelijk. Aan tafel bij de mediator kan er maatwerk worden geleverd en kunnen jullie afspraken maken die het beste bij jullie passen.

Kinderalimentatie of kinderkostenrekening
Aan tafel gaan jullie samen bespreken hoe de kosten van de kinderen worden betaald. Kiezen jullie voor kinderalimentatie of een kinderkostenrekening? Bij kinderalimentatie betaalt de ene ouder een bedrag per maand aan de andere ouder. Bij een kinderkostenrekening storten jullie iedere maand een bedrag op een gezamenlijke rekening. Hiervan worden dan alle kosten van de kinderen betaald (met uitzondering van de dagelijkse boodschappen en woonlasten). Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor school, sport en medicijnen. Alle afspraken over de kostenverdeling komen in het ouderschapsplan.

Partneralimentatie
Dit is alimentatie voor het levensonderhoud van de ex-partner. Maar let op: de kinderen gaan altijd voor. Er wordt dus eerst gekeken naar de kosten van de kinderen. Als er bij de meestverdienende partner nog draagkracht over is, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie. De wettelijke termijn voor partneralimentatie is de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar (met een aantal uitzonderingen).

Alimentatie

Bij elke scheiding zijn kinderkosten en partneralimentatie onderwerp van gesprek. Alimentatie is een bedrag dat de ene ex-partner aan de andere ex-partner betaalt voor levensonderhoud. Dit kan alimentatie zijn voor de kinderen of voor de ex-partner zelf of voor allebei.

Maatwerk
Circles-Mediation levert maatwerk. Geen scheiding is hetzelfde. Wat voor de een prima werkt, kan voor de ander ongemakkelijk voelen. En dus gaan we samen kijken wat er in jullie geval nodig is, zodat je precies weet hoe je financiële situatie na scheiding is.
Alimentatieberekening
De berekening geeft inzicht in:
– het gezinsinkomen tijdens samenleving
– de behoefte van de kinderen en/of partners
– de draagkracht na scheiding
– de bruto/netto situatie na scheiding
– de toeslagen die je na de scheiding ontvangt
Een alimentatieberekening is altijd een richtlijn, geen vaste uitkomst. De cijfers geven een goed inzicht in hoe het zou kunnen worden, maar afwijken is mogelijk. Aan tafel bij de mediator kan er maatwerk worden geleverd en kunnen jullie afspraken maken die het beste bij jullie passen.

Kinderalimentatie of kinderkostenrekening
Aan tafel gaan jullie samen bespreken hoe de kosten van de kinderen worden betaald. Kiezen jullie voor kinderalimentatie of een kinderkostenrekening? Bij kinderalimentatie betaalt de ene ouder een bedrag per maand aan de andere ouder. Bij een kinderkostenrekening storten jullie iedere maand een bedrag op een gezamenlijke rekening. Hiervan worden dan alle kosten van de kinderen betaald (met uitzondering van de dagelijkse boodschappen en woonlasten). Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor school, sport en medicijnen. Alle afspraken over de kostenverdeling komen in het ouderschapsplan.

Partneralimentatie
Dit is alimentatie voor het levensonderhoud van de ex-partner. Maar let op: de kinderen gaan altijd voor. Er wordt dus eerst gekeken naar de kosten van de kinderen. Als er bij de meestverdienende partner nog draagkracht over is, dan kan er sprake zijn van partneralimentatie. De wettelijke termijn voor partneralimentatie is de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar (met een aantal uitzonderingen).