Websites voor nadere informatie

www.mediatorsfederatienederland.nl
De Mediatorsfederatie Nederland vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register.

 

www.gecertificeerdemediators.nl
Karen Verhoef is aangesloten bij Gecertificeerde Mediators voor de gemeente Ede en voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden.

 

www.rechtspraak.nl
Op deze site kunt u nadere informatie vinden of mediation voor uw geschil een goed alternatief is in plaats van een juridische procedure.

 

www.rechtsbijstand.nl
Kijk op deze website of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

 

www.juridischloket.nl
Geeft informatie over diverse vormen van geschillenbeslechting, o.a. over mediation.

 

Vraag vrijblijvend informatie aan

Websites voor nadere informatie

www.mediatorsfederatienederland.nl
De Mediatorsfederatie Nederland vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register.

www.gecertificeerdemediators.nl

Karen Verhoef is aangesloten bij Gecertificeerde Mediators voor de gemeente Ede en voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden.

www.rechtspraak.nl
Op deze site kunt u nadere informatie vinden of mediation voor uw geschil een goed alternatief is in plaats van een juridische procedure. 

www.rechtsbijstand.nl
Kijk op deze website of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

 

www.juridischloket.nl
Geeft informatie over diverse vormen van geschillenbeslechting, o.a. over mediation.

Vraag vrijblijvend informatie aan