1. Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

Als jullie gaan scheiden, is het belangrijk om het op een goede manier aan de kinderen te vertellen. Ze moeten het van jullie horen. Dit noem je de scheidingsmelding aan de kinderen. Veel ouders zien op tegen dit gesprek, wat best logisch is. Het is immers geen leuk bericht. Een paar tips:

  • bespreek van te voren hoe jullie dit gesprek gaan doen;
  • voer dit gesprek altijd samen als gezin, ook als de leeftijden van de kinderen erg verschillen;
  • neem je kinderen serieus, wees duidelijk en eerlijk;
  • zeg dat het niet hun schuld is;
  • zeg dat jullie altijd van ze blijven houden;
  • zeg ook wat er niet verandert, dat biedt structuur.

Kinderen mogen ook zeggen wat ze ergens van vinden. Vaak kijken zij op een andere manier tegen dingen aan dan ouders zelf kunnen bedenken.  

  1. Kunnen wij zelf een ouderschapsplan herzien?

Ja, dat kan. Bij de scheiding wordt er een ouderschapsplan opgesteld. Daarin worden zo goed mogelijk afspraken gemaakt over de omgangsregeling en de kosten voor de kinderen. Maar omstandigheden en inkomens veranderen. Misschien is de omgangsregeling voor een bepaalde tijd prima, maar na een aantal maanden of jaren niet helemaal passend meer. Bijvoorbeeld omdat de kinderen groter worden, of omdat je verandert van baan met andere werktijden. Omdat je meer of juist minder gaat werken. En omdat de mening van de kinderen steeds belangrijker wordt naarmate ze groter worden. Gelukkig is een ouderschapsplan niet in beton gegoten totdat de kinderen 18 jaar zijn. Dus regelmatig evalueren en bijstellen mag en is zelfs verstandig. Ouders kunnen dit samen doen of met behulp van een mediator. In ieder geval is het zinvol om de nieuwe afspraken op papier te zetten en dit samen te ondertekenen. Een aangepast ouderschapsplan hoeft niet opnieuw langs de rechtbank, maar het kan wel, als ouders de nieuwe afspraken willen laten bekrachtigen. Soms is het goed om een nieuwe berekening voor kinderalimentatie te (laten) maken, bijvoorbeeld wanneer de huidige inkomenssituatie niet meer past bij de kostenverdeling van destijds. Ook dit wordt in het aangepaste ouderschapsplan opgenomen.  

  1. Wij gaan uit elkaar, maar we zijn niet getrouwd. Moeten we een ouderschapsplan opstellen voor onze kinderen?

Ja, dat is volgens de wet verplicht. Bovendien is het zinvol. Want ook al hebben jullie wettelijk gezien geen verbintenis met elkaar, het gedoe is hetzelfde. En kinderen zijn kinderen. Voor hen maakt het niets uit of jullie getrouwd zijn of niet. Zij willen gewoon 2 liefdevolle ouders die het samen goed regelen. Een ouderschapsplan helpt hierbij.  

  1. Wij zijn al een tijdje geleden gescheiden, maar de communicatie over de kinderen loopt stroef. Wat kunnen we doen?

Het is goed om te gaan kijken hoe dit komt. Een mediator kan helpen om inzicht te krijgen waarom de communicatie stroef loopt. Een reden hiervoor kan zijn de komst van een nieuwe partner. Dit is vaak een moment waarop oude pijn boven komt. Mocht er ergens nog hoop zijn dat het weer goed komt, een nieuwe partner maakt pijnlijk duidelijk dat dit niet meer gaat gebeuren. Soms gaan ouders na de scheiding door in het gebruikelijke ruziepatroon. Dat zijn stressvolle toestanden. In het belang van de kinderen is het nodig om goede collega-ouders te zijn. Inzicht in eigen gedrag en het effect op de ander kan helpen om de communicatie te verbeteren. Een mediator helpt hierbij.  

Heb je een vraag over scheiden met kinderen die niet in dit rijtje staat? Bel 06-51507539 of mail naar info@circles-mediation.nl.