Scheiden en de eigen woning

Bij elke scheiding is de woonsituatie een belangrijk onderwerp en vaak ook een zorg. Een woning betekent een stabiele en veilige plek, een dak boven je hoofd, privacy, gezinsleven, een plek waar je kunt ontspannen. Maar door een scheiding staat dat opeens op losse schroeven. Het is begrijpelijk dat de woonsituatie bij een scheiding veel vragen oproept. In deze blog ga ik in op een aantal veel gestelde vragen. 

  1. Hoe bepalen we de waarde van de woning?

De waarde van de woning kan worden vastgesteld door middel van een waardebepaling of een taxatie door een makelaar. Als de woning wordt verkocht, dan hebben jullie natuurlijk allebei belang bij een zo hoog mogelijke verkoopprijs. Maar als een van beiden de woning wil overnemen, dan moeten jullie in onderling overleg een waarde afspreken. Dit kan de taxatiewaarde zijn, een waarde die in de buurt ligt van de taxatiewaarde, maar bijvoorbeeld ook de WOZ-waarde, of de gemiddelde waarde van twee taxaties. 

  1. Ik wil de woning overnemen, mijn ex gaat een andere woning zoeken. Wat als ik de financiering niet rond krijg?

Als een van beiden de woning wil overnemen, is het belangrijk dat een hypotheekadviseur zo snel mogelijk gaat kijken of de financiering haalbaar is. De hypotheek moet op één naam komen en de uitkoop van de ander moet meestal worden meegefinancierd. Als het niet lukt om de financiering rond te krijgen op basis van het eigen inkomen, dan kan er nog naar andere mogelijkheden worden gekeken. Een voorbeeld: partneralimentatie verhoogt het eigen inkomen, waardoor financiering misschien net wel mogelijk wordt. Dit is maatwerk. Als alle mogelijkheden zijn onderzocht en de financiering echt niet lukt, dan blijft de woning onverdeeld of de woning moet worden verkocht.

  1. Ik ga een huurwoning zoeken. Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Dit is heel erg afhankelijk van de situatie en kan niet op voorhand worden bepaald. Dit is per woningbouwvereniging verschillend, maar het hangt bijvoorbeeld ook af hoe lang iemand al ingeschreven staat. Vaak komt iemand pas voor een huurwoning in aanmerking als de scheidingsdatum bekend is.   

  1. Wat als we straks gescheiden zijn en ik nog geen andere woning heb?

Dat is altijd een lastige overgangsfase. De woningmarkt is krap en het kost tijd om een goede en betaalbare woning te vinden, of dat nu een koopwoning of een huurwoning is.

Op zich is het geen probleem om na de scheidingsdatum nog een tijdje in dezelfde woning te blijven wonen, mits dat natuurlijk niet teveel spanningen oplevert. Ook is het mogelijk om tijdelijk ergens anders te gaan wonen (bij familie bijvoorbeeld), totdat er een goede woning beschikbaar komt.     

  1. We blijven nog enige tijd op hetzelfde adres wonen. Wanneer hebben we dan recht op toeslagen?

Zo lang jullie nog op hetzelfde adres wonen, zijn jullie elkaars toeslagpartner en verandert er nog even niets. De toeslagen gaan veranderen op het moment dat jullie staan ingeschreven op ieder een eigen adres én zodra het verzoekschrift voor de scheiding bij de rechtbank ligt. Voor samenwoners die uit elkaar gaan geldt als enige voorwaarde dat jullie allebei staan ingeschreven op een eigen adres.   

Heb je een vraag die niet in dit rijtje staat? Of gaan jullie scheiden en willen jullie begeleiding op maat? Bel 06-51507539 of mail naar info@circles-mediation.nl. Ik help jullie graag.