‘De liefde is over. Ik wil niet meer. Hoe kan ik het voor de kinderen zo goed mogelijk regelen?’ Een vraag die alle scheidende ouders zichzelf stellen (of zouden moeten stellen). Een goed ouderschapsplan is goud waard. Hieronder 5 tips om het voor de kinderen en voor jezelf goed te regelen:

1. Alles begint bij een goede omgang tussen de ouders
Een scheiding gaat gepaard met emoties. Je bent boos, opgelucht, verdrietig, onzeker, of alles tegelijk. En tegelijkertijd moeten er belangrijke afspraken gemaakt worden over een omgangsregeling en alimentatie. Goede afspraken op papier zijn belangrijk, maar een goede onderlinge communicatie tijdens en na de scheiding is nog veel belangrijker. Hoe beter je als ouders na de scheiding met elkaar omgaat, hoe lekkerder het kind in zijn vel zit. Een goede omgangsregeling voor de kinderen begint dus bij een goede omgang tussen beide ouders. Hoe goed je de afspraken ook op papier zet, het werkt alleen als je ook van plan bent om de afspraken na te komen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe kom je, als (aanstaande) ex-partners, samen tot goede afspraken voor de kinderen? Daar kun je misschien best wat hulp bij gebruiken. Het is geen schande om de hulp in te schakelen van een mediator: iemand die onpartijdig is, helpt bij het normaliseren van de communicatie en zorgt dat alles zorgvuldig besproken wordt.

2. Stel het belang van de kinderen voorop 
Kinderen hebben dondersgoed in de gaten dat er wat aan de hand is. Misschien zijn ze nog te klein om dingen goed te verwoorden, maar ze voelen alles. Ga dus als gezin met elkaar om de tafel en vertel dat jullie gaan scheiden. Leg uit dat het niet aan hen ligt en zeg ook wat er níet gaat veranderen. Kinderen passen zich snel aan, maar willen vooral zekerheid. Laat ze hun verhaal vertellen. Luister naar wat zij belangrijk vinden. De ouders beslissen, maar het is altijd goed om te weten hoe de kinderen tegen dingen aankijken. Als het lukt om als óuders met elkaar te praten (en niet als strijdende ex-partners), dan is het veel eenvoudiger om in het belang van het kind afspraken te maken.

3. Zorg dat het ouderschapsplan praktisch goed uitvoerbaar is
Een plan is gedoemd te mislukken als het niet haalbaar is. Afspraken die niet worden nagekomen zorgen voor frustratie bij de andere ouder. Als beide ouders tevreden zijn met het plan, vergroot dit de kans van slagen. Zeggen wat je belangrijk vindt en dit goed opschrijven is dus geen overbodige luxe.

4. Laat een goede alimentatieberekening maken
Financieel inzicht geeft rust. Een eerlijke verdeling van de kosten ook. Simpel. Maar wat is een eerlijke verdeling? Is dat 50/50, naar rato van inkomen, of iets anders? Een eerlijke verdeling is in de eerste plaats een verdeling waar beide ouders zich goed bij voelen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Een mediator kan deze mogelijkheden schetsen, zodat ouders een goed doordachte keuze kunnen maken.

5. Evalueer regelmatig, stel zo nodig bij
Dingen veranderen. Er komen nieuwe partners, kinderen worden groter, inkomens veranderen. Waarschijnlijk is het ouderschapsplan dat bij de scheiding is gemaakt niet meer actueel. Als ouders het plan willen herzien, kunnen ze opnieuw een mediator inschakelen. Maar het is natuurlijk het mooiste als ouders er zelf uitkomen. Door regelmatig te overleggen, door te checken of alles loopt zoals het moet lopen en door aan de bel te trekken als ze dingen willen veranderen. En daar dan samen gewoon over kunnen praten. Dan heb je dat ouderschapsplan helemaal niet meer nodig.

Je scheiding goed regelen? Bel 06-51507539 of stuur een e-mail naar info@circles-mediation.nl